Copyright © G. KOCK 2007–2012  

FILATELIAA JA OSAKKEITA
Eräitä osakeyhtiömuotoisia postimerkkiliikkeitä.

Yritysmuotona osakeyhtiö sopii erityisesti yrityksiin, joissa tarvitaan huomattavia pääomia tai omistajina ovat muista syistä useita henkilöitä. Tällöin vastuusuhteet ovat selkeät. Verotussyistä OY voi myös olla tarpeen suuria tuloja tuottavassa liiketoiminnassa. Samoin jos taloudellinen riski on oleellinen. Suomen postimerkkikaupassa mikään edellä mainituista seikoista ei yleensä ole ollut kovin merkittävä. Tänä päivänä pääoman hankinta ei enää ole ongelma ja alan liikkeen menestys on aikaisemminkin ollut yhden henkilön omista kyvyistä kiinni. Kankea osakeyhtiömuoto lienee siksi aina jäänyt vähemmän käytetyksi.

Tarkoitukseni on esitellä eräitä sellaisia suomalaisia postimerkkeily-yhtiöitä, joiden osakearvonsa menettäneitä osakekirjoja on jäänyt muistoksi jälkipolville. Nimen jälkeen on suluissa kaupparekisterinumero. Suuria alan muita osakeyhtiöitä ovat esim. Oy Kaj Hellman Ltd, Käpylän Merkki Oy, Postimerkkiliike Lauri Peltonen Oy ja Suomen Filateliapalvelu Oy sekä Fripo Oy (1959–1990).

Vanhoissa osakekirjoissa on usein myös mielenkiintoisia leimamerkkejä sekä vuoden 1946 leimausmerkkiä. Skripofiliasta katso Osakekirjakeräilijät ry.


OY FENNIA-POST AB (42.671) Os.kirja
Perustettu syyskuussa 1920. Toimi alussa Kasarminkatu 46:ssa (myöh. Kino Savoyn talo; mainos) Helsingissä, myöhemmin Aleksanterinkatu 13:ssa. Kuvan osakkeen omistaja oli sittemmin niin legendaarinen kauppias E. A. Hellman (Erkki Arvid, 1895–1980) ja ensimmäinen allekirjoittaja yhtiön toimitusjohtaja kamreeri Karl Arvid Hellman (1866–1950; Libertas Philateliæ 2/1950), EAH:n isä. EAH omisti 11 yhteensä 300 osakkeesta. Esim. Karl Axel Wasenius omisti 30. Suurin omistaja oli kuopiolainen Arno Usko Ahonoja ja hänen Merkkiyhtymä Oy:nsä, yht. 85.

Yhtiö joutui pian rahoitusvaikeuksiin ja jo 1922 päätettiin myydä liiketoiminta Alfons (Alf.) Sundqvistille (1896–1960). Hän oli keväällä 1921 tullut osakkaaksi. Helmikuussa 1923 osakeyhtiö haki vuosihaastetta lopettamista varten. Sundqvist perusti joulukuussa 1922 oman toiminimensä Postimerkkiliike Fennia-Postin (47.832). Sen viimeinen kaupparekisteri-ilmoitus on vuodelta 1926, mutta Sundqvist hoiti kuuluisan liikkeensä vuoteen 1956 asti. Valtakirja. Ennen viime sotia hän toimi myös aitouttajana Fennia-Postin nimissä.


OY FILATELIA AB (71.916) Os.kirja
Perustettu joulukuussa 1932 toimien silloin osoitteessa Fabianinkatu 4 (myöh. K. A. Waseniuksen sekä Fripo Oy:n talo), Helsinki. Tämänkin yhtiön omistus oli laaja. Suurimmat osakkaat olivat tunnettuja nimiä: Charles Wennberg (Ruotsi) 45 osaketta, Gunnar Kreipke 35, Richard Granberg (1869–1939) 20, Valter Krogerus 20 ja Fred Arnell 16 yhteensä 200 osakkeesta. Kuvamme osakekirjan omistajalla Bertel Taucherilla oli kaksi. Toimitusjohtajaksi valittiin Arthur Erik Monnberg. 1938 yrityksen nimi muutettiin (jotta vanha nimi vapautuisi) Oy Keräilijä Ab:ksi, joka kesäkuussa 1938 haki vuosihaastetta. Vuoden kuluttua yhtiö lakkasi.

Seuraajaksi tuli toiminimi Filatelia, inneh. A. E. Monnberg (84.967), joka oli perustettu kesäkuussa 1938. Prokuristina oli tuttu henkilö, Gunnar Kreipke. Monnberg (1898–1966) itse oli koko ajan Pohjoismaiden Yhdyspankin päätoimisessa palveluksessa ja monipuolinen järjestömies, joten liikkeen hoiti tanskalaissyntyinen Kreipke (1892–1964). Mutta jo heinäkuussa 1940 firma jätti lopettamisilmoituksensa kaupparekisteriin.

Toimintaa jatkoi nyt Filatelia, omist. V. Maksimov (89.498), perustettu heinäkuussa 1940. Viimeistään tässä vaiheessa osoite oli kuuluisa Ludviginkatu 5. Vasilij Mikaelinpoika Maksimov (1898–1969; 70 vuotta) oli syntynyt Kuokkalassa ja muutti välirauhan aikana Viipurista Helsinkiin. Jatkosodan aikana hän muutti sukunimensä Mailamaaksi. Marraskuussa 1944 hän möi liikkeen hyvin tunnetulle Nils Krogerukselle  (1908–92) 50 000 markalla (n. 7 400 € 2006) ja muutti Tukholmaan Frimärkshuset AB:n prokuristiksi. Postimerkkiliikkeen viralliseksi nimeksi tuli nyt: Filatelia, omist. V. Maksimov, haltija N. Krogerus.


SUOMEN POSTIMERKKEILY OY (96.380) Os.kirja, 2, 3
Nils Krogerus hoiti postimerkkiliikettään vuoteen 1985 asti, mutta vuoden 1945 jälkeen hänellä ei ollut tarvetta tehdä kaupparekisteri-ilmoituksia. Liikkeen loppuvaraston osti Suomen Postimerkkeily Oy (perustettu 1943), joka muutti Fredrikinkatu 51–53:sta Ludviginkatu 5:n vuokrattuun liikehuoneistoon kesällä 1985. Mainos. Yhtiön perusti viipurilainen liikemies (lisätietoja) Albin Gebhardt, myöh. Suomen CISV-lapsikyläjärjestön alullepanija. Hän kuitenkin luopui kaikista osakkeistaan 1946 Koulukotisäätiö Ainolan hyväksi, joka omisti ne vuoteen 1954. Alkuvuosina mm. Magnus Relander oli yhtiön omistajia ja Kalle Vaarnas (ja myöhemmin Björn Knekt) prokuristi. 1970 henkilök. oli 6 ja liikevaihto 0,3 Mmk.

Osakkeita oli 1969 asti 100 kpl (tätä osakekirjaa on myytävänä à 20 € keräilytarkoitukseen). 1970 yhtiöön fuusioitiin Oy Kierrekansio Ab ja 1 000 uutta osaketta annettiin. Lähes neljä vuosikymmentä Ilppo (TJ 1958–, s. 1932 k. n. 1994) sekä hänen poikansa Tapio Ylismaan perheiden omistuksessa ja hoidossa ollut ja miltei kaikkien filatelistien tuntema yritys, mm. Norma-postimerkkiluetteloiden ja -kierrekansioiden julkaisija, lopetti syksyllä 2001.


OY FILATELIST AB (41.103) Os.kirja
Perustettu joulukuussa 1919. Yrityksen konttori: Kluuvikatu 6, Helsinki. Suurimmat osakkaat olivat Ole Damström, Arne Lång ja Gösta Lindholm (ko.osakekirjan alkuperäinen omistaja ja allekirjoittaja). Yhtiö on ryhmän vanhin, eivätkä omistajat ole tänä päivänä enää kovin tuttuja. Osakkeita oli alun perin peräti 1 500 kpl à 100 mk. 1920 annettiin 500 kpl lisää ja 1928 vielä 500 kpl lisää – OY-muoto hyödynnettiin. Kaikki osakekirjat ovat samanlaisia kuin vuoden 1919. Kuvattuna siinä on Vasaan postimerkkiannin (ks. Björkell) 1918  5 mk tarkkana faksimilena. Tämän osakekirjan on Lindholm siirtänyt itse Agathon Fabergélle. Liike painatti ainakin 1920 ja 1921 oman postimerkkiluettelonsa. Tammikuussa 1932 yhtiö haki vuosihaastetta lopettamista varten. Kirjeensulkija.


AB STENBERGS FRIMÄRKSHANDEL (85.168) Os.kirja
Perustettu heinäkuussa 1938 Turussa jatkamaan K. E. Stenbergs Frimärkshandelin toiminta. OY osti 40 000 markalla K. E. Stenbergiltä oikeudet aikakauslehti Frimärksnyttiin ja postimerkkiluettelo Finlandskatalogeniin. Stenberg, joka käytännössä omisti kaikki 600 osaketta, palkattiin toimitusjohtajaksi 4 000 markan (n. 1 200 € 2006) kuukausipalkalla. Keväällä 1939 omistajiksi oli tullut mukaan vaimo, Carita (os. Bengelsdorff), ja Hugo W. Grönlund. Mutta jo toukokuussa 1939 oli Karl-Erik Stenberg (1915–97) kutsuttu suorittamaan asevelvollisuuttaan. Syyskuussa 1939 päätettiin siksi lopettaa yritys ja vuosihaasteen jälkeen se lakkasi joulukuussa 1941. Sodassa haavoittunut Stenberg hoidettiin Ruotsissa, minne hän jäi, tehden loistavan uran mm. postimerkkikauppiaana.


OY WE-KA AB (93.987)
Perustettu 1942 antikvariaattina Weckströmin ja Karnilan toimesta, mutta jo 1943 yhtiön omistajiksi tulivat Hammermanit. 1948 toimialaksi merkittiin "antikvariaatti, sekä pääasiallisesti postimerkkien kauppaa", mutta 1968 se vaihtui tekstiilien edustukseksi ja maahantuonniksi. Bensow Oy-Ab osti yhtiön 1975 ja muutti 1987 sen nimen Bensow Rahoitus Oy:ksi. 1988 nimi vaihtui Oy Fête du Travail Ab:ksi, mutta 8.6.1989 alkoi konkurssi. Lakannut 1994.


FRIMÄRKSHUSET AKTIEBOLAG  Os.kirja
Keväällä 1978 perinteikkään tukholmalaisen postimerkkiliikkeen Frimärkshusetin silloinen omistaja Eric Penser möi sen Stanley Gibbons Internationalille, Lontoo. SG omisti liikkeen vain joitakin vuosia, mutta kuvan osakekirja 1983 on tiettävästi SG:n omistusajalta.


GÖTEBORGS FRIMÄRKSAKTIEBOLAG  Os.kirja
Lopuksi ruotsalainen postimerkkikauppias vuodelta 1922.


POSTILAITOSOSAKEYHTIÖITÄ
Useat yksityiset yhtiöt ovat ylläpitäneet maanlaajuista postitoimintaa ja sitä varten julkaisseet postimerkkejä. Kuuluisia esimerkkejä ovat British East India Company, British North Borneo Company, British South Africa Company,
Companhia de Moçambiqe, Companhia do Nyassa ja Venäläinen Yhtiö Höyrylaivaliikennettä ja Kauppaa Varten ROPiT. Lisäksi on tietysti lukemattomat pienet yksityiset paikallispostit. Sellaisia on Suomessakin runsaasti: laivayhtiöitä kuten Borgå Ångfartygs Ab ja rautatieyhtiöitä kuten Järnvägs Ab Fredrikshamn, Oy Hyvinkää-Pyhäjärvi Järnvägs Ab, Loviisan Rautatie Oy ja Raahen Rautatie Oy. Helsingin kaupunginposti ei ollut osakeyhtiö. Linkitetyt em. yhtiöt ovat sellaisia, joista sivuillamme on kuvia osakekirjoista ja postimerkeistä sekä lisätietoja.
 

Majlund, Salli sekä muita artikkeleita väärenteistä ja aitouttajista.    Bil-Bol -postimerkki.
Osakekirjojen leimamerkit.   Väärennettyjä suom. leimojasaksalaisiamaailma.
Yhteystietoja. 
Tämän sivun osoite on: www.filatelia.fi/articles/osakekirja.html(Kuvia voi suurentaa klikkaamalla niitä.)